Máte otázky? Volejte HOTLINE +420 774 492 692

A co pijete Vy?

Pořád si myslíte, že se o nás stát i v této oblasti postará?	
	

Normy pro pitnou vodu v Česku zastaraly

říká hydrochemik a ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR Martin Pivokonský.

Podle něho máme velmi mírnou normu pro vedlejší produkty chlorace na úpravnách vod. Problémy jsou i s pesticidy, herbicidy. "Měli bychom se zamyslet, zda jsou naše limity odpovídající, zda bychom neměli zavádět nové ukazatele kvality vody a současně s tím i investovat do nových, opravdu moderních technologií úpravy vody, které nám zaručí špičkovou kvalitu pitné vody," říká Pivokonský.

Kvůli chlorování máme ve vodě rakovinotvorné látky, na které je norma měkká nebo je vůbec nesledujeme

Kohoutková voda musí odpovídat vyhlášce ministerstva zdravotnictví 252/2004 Sb., která stanovuje u vybraných 65 parametrů takzvanou mezní hodnotu. Pokud ta je překročena, voda pitná není. Překročení určité hodnoty některých ukazatelů občas kontroly na některých zdrojích pitné vody zaznamenají. V takovém případě je pochopitelně nutné příčiny tohoto stavu odstranit.

Pokud by byly ukazatelé dané vyhláškou významně překročeny, musí být takový zdroj vody odstaven od distribuční sítě, a to až do doby, kdy bude opět splňovat požadavky na vodu pitnou. Zásobování dané oblasti se pak musí zajistit z jiného zdroje, což umožňuje čím dál častější propojení vodovodních sítí, nebo je zapotřebí individuálních dodávek vody, například cisternami.

Máme pro Vás řešení! Naše filtry UltraWater jsou schopné odfiltrovat chlor i veškeré deriváty chloru, jako jsou trihalometany. Navíc herbicidy, pesticidy, těžké kovy, průmyslové chemikálie i hormony. 

Chcete se začíst více?

Ptáte se nás na srovnání s kohoutkovou vodou. Tady je.
H2 tablety
Ne vždy máte k dispozici váš ionizátor a zdroj lahodné vody obohacené molekulárním vodíkem...
Ionizery Fit Voda
Přemýšlíte nad filtrací vody? Molekulárním vodíkem?