Máte otázky? Volejte HOTLINE +420 774 492 692

Je Vaše voda bezpečná?

Mikrokontaminanty v pitné vodě...	
	

 

V České republice je v posledních letech věnována zvýšená pozornost monitoringu tzv. mikrokontaminantů v povrchových vodách.

Jedná se zejména o pesticidy, léčiva, hormonální přípravky a jiné. Nejvíce jsou sledovány pesticidy a jejich degradační produkty, které se dostávají do povrchových vod zejména ze zemědělské činnosti. V roce 2017 bylo také zanalyzováno téměř 700 zdrojů podzemní vody, přičemž až v 83 % těchto zdrojů byly překročeny povolené hodnoty pro kontaminanty a další ukazatele jakosti vody. Nejvýraznějšími kontaminanty byly opět pesticidy a jejich metabolity (zejména látky na postřik řepky, kukuřice či řepy), kovy, anorganické sloučeniny či organické látky.

Do povrchových vod se dostává také značné množství účinných látek léčiv a jejich metabolitů. 

Ke kontaminaci dochází močí a poté odpadní vodou přes čističku vod do přírody. Výskyt farmaceutik je v některých lokalitách České republiky značný, především tak v menších tocích v blízkosti velkých měst. Nezanedbatelným zdrojem jsou i velkochovy hospodářských zvířat, kterým jsou veterinární léčiva podávána jako prevence šíření nemoci.

Každý den skončí v odpadu několik kilogramů nevyužitých léčiv.

Při odložení do popelnice s komunálním odpadem hrozí následné prosakování nebezpečných látek do půdy, při spláchnutí do WC je to podobné – nebezpečné látky se mohou dostat do vody a je velmi obtížné je z vody následně odstranit.

 

Pesticidy

Pravidelné sledování pesticidů v ČR se datuje teprve od r. 1990, kdy se začalo s monitorováním 10 látek.

Národní monitorování pesticidů

a jejich metabolitů v pitné vodě v ČR odebráno během 2017 asi 170-180 vzorků - z výsledků vyplývá, že voda ve většině zdrojů, resp. námi sledovaných vodovodů (cca 75 %) je kontaminována pesticidními látkami, byť v podlimitním množství. Je patrná určitá geografická i časová souvislost výskytu některých látek v závislosti na pěstební činnosti určitých plodin. Nerelevantní metabolity se ve zvýšené koncentraci nacházejí v lokalitách, kde se pěstuje cukrová řepa (Polabí a Pomoraví), a to více v podzimních odběrech. Další nerelevantní metabolity používané k ošetření řepky olejky ozimé, se ve vysokých koncentracích objevily v jarních odběrech v lokalitách, kde se tato plodina pěstuje.

Stále jsou nalézány pesticidy

(či jejich metabolity), jejichž použití bylo zakázáno před 10 a více lety (alachlor 2008, atrazin 2004), což ukazuje na dlouhou dobu perzistence těchto látek a místní staré zátěže v půdě. Zatímco po desetiletí byly hlavní příčinou výjimek dusičnany, v roce 2017 se poprvé dostaly na první místo pesticidy (výjimku mělo kvůli pesticidům celkem 64 vodovodů – zásobovaných oblastí) a jejich rostoucí trend je „zárukou“, že tomu tak bude i v příštích letech.
 

Filtry FitVoda
Nejlepší filtrační systém, který si můžete koupit.
Několik důvodů proč si pořídit ionizátor vody.
Ionizery Fit Voda
Přemýšlíte nad filtrací vody? Molekulárním vodíkem?