Máte otázky? Volejte HOTLINE +420 774 492 692

Kontaminanty v těhotenství

Každá matka chce pro své děti jen to nejlepší. Ale co pro svého potomka můžete udělat ještě před jeho narozením?
Kontaminanty v těhotenství	
	

V České republice se narodí přibližně 4-5 % dětí s vrozenou vadou, jako jsou rozštěpy rtu a patra, neurologické či srdeční vady.

Příčiny jsou různorodé, ale u vrozených vad, které jsou způsobené vnějším činitelem je velmi důležitá primární prevence. Nejrizikovější skupinou jsou těhotné ženy a děti. Proto je třeba vyloučit teratogen, tzn. látku způsobující narušení vývoje plodu, ze svých stravovacích a vyživovacích návyků. Příkladem jsou těžké kovy, kdy kvůli širokému využití stoupá také jejich výskyt v potravinových řetězcích. Do pitné vody se dostávají vyluhováním hornin, odpadů z průmyslu či průsaků ze skládek. Ačkoliv se jedná o velmi toxické látky, přicházíme s nimi do styku každý den a ohrožují nás tak chronicky na zdraví.

Mezi nejběžnější těžké kovypatří olovo, kadmium, rtuť či arsen.

Olovo je spojováno s negativním vlivem na nervovou soustavu, s poruchami chováním a sníženým intelektem. Kadmium je kumulativní jed s rakovinotvorným účinkem a u těhotných žen se dokáže placentou dostat do těla nenarozeného plodu. Sloučeniny rtuti jsou silně toxické pro nervovou soustavu a mají schopnost pronikat tkání placenty i mozku. Postupně se ukládá v těle a v průběhu těhotenství se tak přenáší do vyvíjejícího organismu plodu.

Arsen patří mezi nejtoxičtější kovy a je prokázán jako lidský karcinogen.

Všechny kontaminanty se v vyskytují v přírodě v důsledku lidské činnosti a ačkoliv se vyskytují v malých koncentracích, jejich dlouhodobý příjem může způsobovat chronické onemocnění a zvláště během těhotenství jsou rizikovým faktorem jak pro matku, tak především pro dítě.

Naše špičková filtrační technologie UltraWater v ionizerech dokáže odfiltrovat až 172 kontaminantů včetně těžkých kovů a to s účinností až 99,9 %. Filtry UltraWater byly testovány pod přísnými podmínkami v nezávislé laboratoři Agentury pro ochranu životního prostředí v USA.

Filtry FitVoda
Nejlepší filtrační systém, který si můžete koupit.
Léčiva v pitné vodě a vliv médií
Příjem pitné vody je podmínkou pro správné fungování všech procesů v lidském těle, stejně tak je ale důležitá pro duševní stav člověka. Pokud její...
Ionizery Fit Voda
Přemýšlíte nad filtrací vody? Molekulárním vodíkem?