Máte otázky? Volejte HOTLINE +420 774 492 692

Mohou se pesticidy podílet na autismu?

Děti a těhotné ženy jsou rizikové skupiny obyvatel, u kterých je nutné dbát zvýšené opatrnosti a chránit je tak před škodlivými vlivy, které mohou mít negativní účinky na jejich zdraví.
Mohou se pesticidy podílet na autismu?	
	

Pesticidy jsou chemické přípravky, které slouží k ochraně rostlin před chorobami a k likvidaci plevele a živočišných škůdců. Používání pesticidů je v České republice hojně rozšířeno a obnáší to i vedlejší účinky, které v konečném důsledku mohou ohrožovat naše zdraví. Podle výsledků testů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin jsou pesticidy přítomny ve většině jídel, které konzumujeme.

Testy pitné vody v ČR

Stejně tak vyšly testy pitné vody v rámci českého národního monitorování pesticidů v roce 2017, které odhalily přítomnost pesticidů u 75 % odebraných vzorků z celého území České republiky. Jsou také stále nalézány ty pesticidy či jejich zbytky, které byly zakázány před 10 a více lety, což jen svědčí o jejich schopnosti udržet se v přírodě po mnoho let.

Výzkum Kalifornské univerzity ukázal, že vliv pesticidů během těhotenství zvyšuje riziko vývojového opoždění a autismu. Zaměřili-li se vědci na poruchy autistického spektra, zjistili, že výskyt těchto nemocí u dětí, které mohly být vystaveny účinkům pesticidů ještě před narozením, je v průměru o 30 % vyšší. U dětí, které se dostaly do styku se pesticidy během svého prvního roku života, se riziko autismu zvýšilo až o 50 %. Toto vše poukazuje na možné toxické účinky pesticidů a jejich zbytků na lidský organismus.

Pesticidy a jiné kontaminanty se do pitné vody dostávají průsakem do zdrojů pitné vody

Vodárenské společnosti je nedokáží dokonale z vody vyčistit. Ionizátory Fitvody dokáží mnoho pesticidů odfiltrovat naší špičkovou technologií UltraWater přímo z vaší kohoutkové vody, což je důležité zvláště pro děti a těhotné ženy.

Filtry FitVoda
Nejlepší filtrační systém, který si můžete koupit.
Žijeme v kyselém prostředí, ale řešení tu je..
Ionizery Fit Voda
Přemýšlíte nad filtrací vody? Molekulárním vodíkem?