Máte otázky? Volejte HOTLINE +420 774 492 692

V boji s rakovinou může pomoci molekulární vodík!

Kardiovaskulární a onkologická onemocnění jsou celosvětově hlavní příčinou úmrtí, a to až z 93 %.	
	

V onkologii je řada moderních způsobů léčby, však mezi nejčastěji používané patří radioterapie, která je založena na terapii zhoubných nádorů citlivých na ionizující záření. Během procedury dochází k ozáření cílového nádoru, s čímž se ale také pojí jeden z nevyhnutelných vedlejších škodlivých účinků, a to ozáření zdravé tkáně okolo.

Příznaky jsou různorodé, od únavy, přes kožní problémy, záněty až po akutní syndrom záření vyskytující se při vystavení vysokým dávkám.

Nepřímý účinek radiační expozice je vysoká produkce volných radikálů v organismu pacienta, přičemž ten nejreaktivnější je tzv. hydroxylový radikál (OH•). Jeho toxicita je dána tím, že reaguje okamžitě a bez rozdílu se všemi sousedními biomolekulami v těle, dochází k poškození DNA, což poté může vést k mnoha dalším vážným onemocněním.

Blokování a odstraňování volných radikálů je nejdůležitější složka při ochraně organismu.

Molekulární vodík představuje účinnou a netoxickou metodu se širokospektrálním potenciálem pro léčbu mnoha nemocí, které souvisí s volnými radikály a oxidačním stresem, včetně těch vyvolaných vedlejšími účinky ozařování. Efekt onkologické terapie se poté zvýhodňuje - projevuje se více na nádorových buňkách a méně na okolní zdravé tkáni. Taková léčba je pacientem lépe tolerována.

Chcete se začíst více?

Filtry FitVoda
Nejlepší filtrační systém, který si můžete koupit.
H2 tablety
Ne vždy máte k dispozici váš ionizátor a zdroj lahodné vody obohacené molekulárním vodíkem...
Ionizery Fit Voda
Přemýšlíte nad filtrací vody? Molekulárním vodíkem?