Nakupte za více než 3000 Kč a získejte dopravu ZDARMA

Certifikace produktů, společnosti a výroby

Ano, pití ionizované vody je bezpečné.
Certifikace produktů, společnosti a výroby

Značka CE

Značka CE je povinným označením certifikace shody pro výrobky dovážené do členských zemí Evropské unie v souladu s předpisy EU. Označení CE výrobku značí, že výrobek splňuje požadavky na certifikaci každé země EU a stejně tak technické předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a vlivu na životní prostředí. Společnost Alkaviva získala tuto certifikaci v roce 1998 a všechny naše ionizátory dovážené do Evropy nesou toto označení.

 

FDA certifikace -  Úřad pro kontrolu potravin a léčiv Spojených států amerických

Centrum zdravotnických zařízení a radiologického zdraví FDA ve Spojených státech dohlíží na regulaci schválení zdravotnických prostředků před uvedením na trh. Všichni výrobci, distributoři a dovozci zdravotnických prostředků musí být schváleni a certifikováni Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Výrobce ionizátorů Alkaviva byl schválen v roce 2005.

 

TÜV certifikace

TÜV SÜD - Technické kontrolní sdružení  je světovým leadrem v testování a certifikaci výrobků v Evropě, Severní Americe a Asii s více než 10 000 zákazníky ve více než 50 zemích. Alkaviva získala tuto certifikaci v roce 2010.

 

CB certifikace

Nejrozšířenějším světovým certifikačním systémem v oboru elektrotechnických výrobků je systém IECEE-CB neboli CB systém. Jedná se o dohodu o uznávání výsledků zkoušek podle mezinárodních norem IEC pro elektrickou bezpečnost elektrotechnických výrobků. Je to jeden z nejdéle fungujících systémů vzájemného uznávání výsledků zkoušek v oblasti elektrické bezpečnosti výrobků. Výrobce ionizátorů Alkaviva získal tuto certifikaci v roce 2010.

 

Certifikát pro Bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Program Národně uznávané zkušební laboratoře (NRTL) je součástí předpisu pro Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA), který poskytuje bezpečnostní normy pro produkty v Severní Americe. Značka NRTL na výrobku zaručuje uživateli, že konkrétní produkt splňuje bezpečnostní normy pro elektrické výrobky. To bylo zjednodušeno na jednu značku NRT v důsledku Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA). Výrobce ionizátorů Alkaviva získal certifikáty NRT v roce 1998 a udržuje si tyto certifikáty pravidelnými audity.

 

KDFA certifikace - Úřad pro kontrolu potravin a léčiv Jižní Koreje

V souladu s čl. 6 Zákona o zdravotnických prostředcích musí být výrobce zdravotnického prostředku kontrolován z hlediska schválení výroby a zajistit, aby výrobní zařízení a systém kontroly jakosti byly vhodné. Alkaviva získala licenci pro výrobu v roce 2000. V japonsku a Jižní Korei smí být přístroje s touto certifikací používané jako zdravotnické zařízení.

 

PSE certifikace elektrické bezpečnosti

Certifikace PSE je povinné posouzení shody provedené podle japonského Zákona o bezpečnosti elektrických spotřebičů a materiálů a řízené Ministerstvem hospodářství, obchodu a průmyslu v Japonsku. Alkaviva získala certifikát PSE DIAMOND (nejvyšší úroveň) v roce 2006.

 

Certifikace správné výrobní praxe

Certifikát správné výrobní praxe zdravotnických prostředků (Good Manufacturing Practice) zajišťuje systém ochrany spotřebitele. Požadavky na regulaci se vztahují na celkový výrobní proces, který zahrnuje inspekci, kde jsou výrobky vyráběny, použité zařízení, kde jsou materiály zakoupeny, spolu s kontrolou návrhu, výrobního procesu, balení a instalace produktu. Alkaviva získala tuto certifikaci v roce 2005 a pravidelnými audity si ji udržuje.

 

Systém řízení jakosti ISO 9001

ISO 9001 je mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na systém řízení jakosti. Organizace používají tento standard k prokázání schopnosti poskytovat produkty a služby, které splňují regulační požadavky. ISO 9001 slouží jako referenční model pro nastavení základních řídících procesů v organizaci, které pomáhají neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných výrobků či služeb a spokojenost zákazníka (proto systém řízení kvality), strategické řízení a řízení a práci s riziky. Náš výrobce ionizátorů Alkaviva byl poprvé certifikován v roce 2008.

 

Systém řízení životního prostředí ISO 14001

Norma ISO 14001 je světově nejuznávanější a nejpoužívanějším standardem používaným pro systémy řízení životního prostředí. Tento standard vyžaduje, aby organizace identifikovala všechny environmentální dopady svého podnikání včetně souvisejících aspektů.  Alkaviva byla poprvé certifikována v roce 2008.

 

Korejský úřad duševního vlastnictví

Členství v této organizaci pomáhá průmyslovému rozvoji díky ochraně a podpoře vynálezů, stejně tak jejich využití v praxi.

 

Registrovaný vývozce

Díky celnímu zákonu pro implementaci dohody o volném obchodu mají vybraní a schválení vývozci efektivnější a přednostnější postavení v procesu s celními orgány. Alkaviva získala tuto certifikaci v roce 2013.

Molekulární vodík